Dom

Chiny Kinheng Crystal Material (Shanghai) Co., Ltd. Polityka prywatności

                                                                                 Strona internetowa Kinheng Umowa o ochronie prywatności

Ta strona szanuje i chroni prywatność wszystkich użytkowników korzystających z serwisu.Aby zapewnić Ci dokładniejsze i bardziej spersonalizowane usługi, Ta strona będzie wykorzystywać i ujawniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.Jednak ta aplikacja będzie traktować te informacje z dużą starannością i ostrożnością.O ile niniejsza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, ta aplikacja nie ujawni ani nie udostępni tych informacji osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.Ta strona internetowa będzie od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności.Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę o korzystanie z usług aplikacji, uznaje się, że zgadzasz się na całą treść niniejszej Polityki prywatności.Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszej Umowy o świadczenie usług aplikacji.

1. Zakres zastosowania

a) Po skorzystaniu z tej usługi internetowej aplikacji będziesz mógł uzyskać dane sieciowe, które pomogą Ci wybrać niezawodnego operatora.

2. Wykorzystanie informacji

a) Ta aplikacja nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza, nie udostępnia ani nie handluje Twoimi danymi osobowymi z niepowiązanymi osobami trzecimi, chyba że wcześniej uzyskałeś na to zgodę, lub strona trzecia i ta aplikacja (w tym podmioty stowarzyszone z tą aplikacją) są albo indywidualnie lub wspólnie świadczysz usługę, a po jej zakończeniu, dostęp do wszystkich materiałów, do których miał wcześniej dostęp, zostanie zablokowany.

b) Ta aplikacja nie pozwala również żadnej stronie trzeciej na zbieranie, edytowanie, sprzedawanie lub rozpowszechnianie Twoich danych osobowych w jakikolwiek sposób.Każdy użytkownik tej platformy aplikacji, który angażuje się w powyższe czynności, po znalezieniu aplikacji ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług z użytkownikiem.

c) W celu obsługi Użytkownika, Aplikacja może wykorzystywać informacje, których używasz, aby dostarczać Ci informacji, które Cię interesują, w tym między innymi do wysyłania informacji o produktach i usługach lub do udostępniania informacji Partnerowi Aplikacji aby mogli przesyłać Ci informacje o swoich produktach i usługach (te ostatnie wymagają Twojej uprzedniej zgody).

3. Ujawnianie informacji

W następujących okolicznościach ta aplikacja ujawni Twoje dane osobowe w całości lub w części zgodnie z Twoimi osobistymi życzeniami lub przepisami prawa:

a) ujawniać osobom trzecim za Twoją uprzednią zgodą;

b) w celu dostarczenia produktów i usług, o które prosisz, musisz udostępniać swoje dane osobowe stronom trzecim;

c) udostępnienia osobom trzecim lub organom administracyjnym lub sądowym zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub na żądanie organów administracyjnych lub sądowych;

d) Jeśli naruszyłeś odpowiednie chińskie przepisy, regulacje lub niniejszą umowę o świadczenie usług aplikacji lub powiązane zasady, musisz ujawnić je stronom trzecim;

e) Jeśli jesteś kwalifikowanym Skarżącym z tytułu własności intelektualnej i złożyłeś skargę, powinna ona zostać ujawniona Pozwanemu na żądanie Skarżącego, aby obie strony mogły rozstrzygnąć ewentualne spory dotyczące praw;

f) Inne ujawnienia, które niniejsza aplikacja uzna za odpowiednie zgodnie z przepisami prawa, regulacjami lub zasadami dotyczącymi witryny internetowej.

4. Bezpieczeństwo informacji

a) Nie prześlemy ani nie prześlemy Twoich danych, więc Twoje dane są całkowicie bezpieczne